voerwegers1

Voer is een belangrijke kostenpost in de intensieve veehouderij. Het verbruik van voer gemeten in verhouding tot de productie is een belangrijke kengetal voor het beoordelen van de technische resultaten van het bedrijf. De professionele producent moet de productie voortdurend kunnen analyseren. Met de voerwegers van SKOV heeft de producent een duidelijk beeld van de voeropname en kan afwijkingen t.o.v. de standaard snel ontdekken en de nodige maatregelen treffen.

DOL 99 voerweger

De DOL 99 voerweger is een stand-alone voerweger. De DOL 99 voerweger kan één component doseren en de DOL 99-2 kan 2 componenten afwegen en mengen. De DOL 99-2 is bv. te gebruiken bij de productie van vleeskuikens waar bijmenging van tarwe op stalniveau toegepast wordt. De DOL 99 en DOL 99-2 zijn van een bedieningsunit voorzien die de weger regelt en de waarden van de afgewogen hoeveelheden voer berekent en opslaat. Voor de DOL 99-2 wordt de mengverhouding voor de twee componenten ook op deze regelunit ingesteld.

DOL 99B voerweger

De DOL 99B voerweger wordt gebruikt in combinatie met SKOV’s productiecomputers. De DOL 99B voerweger kan samen met de DOL 95 tot vijf componenten mengen. Alle gegevens worden via de productiecomputer ingevoerd en uitgelezen. Op de productiecomputer zijn alle kengetallen i.v.m. voeropname gedetailleerd te volgen en kunnen instellingen voor voerprogramma’s en hoeveelheden gedaan worden.