alarm1

In stallen met mechanische ventilatie is het risico groot dat er schade is aan de dieren als het ventilatiesysteem het laat afweten en niet snel wordt hersteld. Het zuurstofgehalte in de lucht wordt minder, de luchtvochtigheid en het CO2 gehalte stijgen en de dieren kunnen hun overtollige warmte niet kwijt. Dan is een snelle en effectieve reactie vereist. SKOV’s alarmsystemen zijn eenvoudig, betrouwbaar en stabiel.

DOL 2200 alarmsysteem

De DOL 2200 is een serie alarmsystemen die waarschuwen door middel van een locale alarmmelder (bv. sirene of zwaailicht) of via het telefoonnetwerk in geval van een alarmsituatie. De DOL 2200 kan de temperatuur in 10 afdelingen bewaken met eigen temperatuurvoelers. Elke ingang kan ook van een verbreekcontact worden voorzien die te gebruiken zijn om alarm te geven bij een lege silo, verstopte vijzels, defecte kachels, wegvallen van waterdruk enz. Uitbreidingsmodules zijn verkrijgbaar als er meer ingangen nodig zijn. De DOL 2200 heeft een groot grafisch display dat de temperatuur- en alarmstatus voor elke ingang aangeeft. AIs de DOL 2200 op een telefoonlijn is aangesloten, kunnen de alarmen gelijktijdig of in een specifieke volgorde naar verschillende nummers worden verzonden. Iedere alarmingang kan zijn eigen spraakmelding via de telefoon geven. Alarmoproepen kunnen via de telefoon worden bevestigd. Alle functies zijn via een telefoon op afstand te bedienen.

DOL 2100 alarmsysteem

De DOL 2100 heeft dezelfde functies als de DOL 2200 maar geen grafisch display. Er is een externe temperatuurbewaker nodig om temperatuuralarmen te kunnen geven.