SKOV heeft een hele nieuwe lijn ventilatoren ontwikkeld. Dit zijn de Bluefan BF50 ventilatoren. Van deze ventilatoren bestaan ver verschillende types. Zoals:

- met een regelbare motor LPC PM motor en regelbare klep voor een traploze regeling van 0-100%.
- met een regelbare motor LPC PM motor en een aan/uit klep voor dynamic multistep regelingen.
- Er zijn types in een LE (= low enegry) of een HF (=high flow) uitvoering, dus laag energie verbruik of hoge lucht capaciteit.
- De BF50 ventilatoren zijn leverbaar in 1 x 230 VAC voeding of 3 x 400VAC voeding
- De AIR uitvoering heeft een klep die luchtgestuurd is, in plaats van een door een motor geopende klep. (vergelijk conventionele eind wand ventilator)

Belangrijkste voordelen van de BF50 bluefan:

- IP 65 uitvoering, dus een zeer goede dichtheid.
- Hogere isolatie waarde vergeleken bij de gegalvaniseerde conventionele eindwand ventilatoren
- Een sterke constructie.
- Geheel gemaakt van kunststof onderdelen, dus geen corrosie. (veiligheids net is van RVS)
- Geen V-snaar dus een direct aangedreven waaier, lagere onderhouds kosten
- Afmetingen: 1:1 vervanging van de conventionele eindwand ventilatoren.

 

Last modified on zaterdag, 12 juni 2021 18:06

SKOV introduceert de nieuwe DA60-820 dakunit.

De DA60-820 is een nieuw ontwikkelde dak unit die een hoge luchtcapaciteit heeft met een lage luchtsnelheid op die plekken waar de dieren zich ophouden.

De DA60-820 toegepast in een onderdruk systeem heeft een capaciteit van 16.200 m3/uur bij een onderdruk van 40 Pascal. Deze hoge luchtopbrengst wordt gehaald zonder een ventilator in de unit toe te passen, De uitstroom opening van de DA60-820 wordt traploos geregeld via een liniair motor. Doordat alle uitstroom openingen, die parallel aangesloten worden op een trekstang, aan elkaar gekoppeld zijn, is er een uniforme luchtverdeling van de frisse lucht in de stal.

Als er een ventilator in de dakunit geplaatst wordt,is de unit toe te passen in een gelijkdruk systeem. Afhankelijk van de gekozen ventilator is een capaciteit haalbaar van 25.800 m3/uur bij een druk van 0 pascal.

De DA60-820 is voorzien van een recirulatie ventilator. Hierdoor ontstaat er altijd een goede luchtstroom in de stal, zelfs bij een lagere luchtbehoefte.

In amenvatting:

 • Toe te passen in onder- of gelijkdruk systemen.
 • Geschikt voor varkens en pluimvee stallen.
 • Kan toegepast worden in bijna alle stalsoorten.
 • Uniforme luchtverdeling met een 100% traploze regeling.

Principe dakunits

 

Last modified on vrijdag, 04 juni 2021 21:38

SKOV BF50 ventilator in dynamic multistep, bespaar 35-50% op uw energiekosten.

In mei 2020 heeft SKOV de BF50 Bluefan ventilator op de markt gebracht. Deze ventilator heeft heeft een hoge luchtcapaciteit met lage energie kosten. Sinds 2020 zijn er diverse testen uitgevoerd, over de gehele wereld. In maart 2020 zijn in een stal alle traditionele eindwandventilatoren en de kokers in het dak vervangen door de BF50 Bluefan. De BF50 Bluefan is een ventilator met dusdanige afmetingen dat de box ventilatoren vervangen kunnen worden. 

In een naast liggende stal zijn de conventionele eindwandventilatoren blijven zitten. Op deze wijze kon er een vergelijk gemaakt worden tussen de twee stallen.

De BF50 Bluefan heeft een hogere capaciteit dan een conventionele eindwandventilator. Daarom kon het aantal ventilatoren teruggebracht worden van 16 stuks naar 13 stuks.

Omdat de BF50 Bluefan geregeld kan worden van 0-100% is het niet meer nodig om aparte regelbare ventilatoren te monteren om een goede minimum ventilatie te waarborgen.

In onderstaande tabel is het verschil in de opgenomen energie opgenomen voor de twee stallen. Stal 9 is uitgerust met de BF50 Bluefan, stal 10 met conventionele eindwandventilatoren. De derde kolom geeft de energiebesparing weer en de vierde kolom de procentuele besparing. De testen werden gedurende vijf batches uitgevoerd. 

 BF50 energytabel

Zoals in de tabel zichtbaar is, is er tussen de 35-50% besparing in het energieverbruik. De stal met de BF50 Bluefan met dynamic Multistep control verbruikte ongeveer 15400 kWh minder energie voor de ventilatoren gedurende deze vijf batches. 

Andere voordelen van de BF50 Bluefan zijn:

 • De BF50 is geproduceerd met thermoplastische en roestvrij stalen materialen.
 • Dit zijn non corrosieve materielen die beter bestand zijn om toe te passen in pluimvee stallen.
 • Traditionele eindwand ventilatoren zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal.
 • De BF50 regelkleppen hebben een betere isolatie vergeleken met conventionele eindwandventilatoren.
 • De inlaatklep heeft minder lek en de omkasting is beter geisoleerd.
 • De versie met de motorgestuurde klep blijft in positie, zelfs met een harde wind.
 • De versie met een motorgestuurde klep kan aangesloten worden op een noodopening
 • De klep sluit goed, waardoor er minder condensatie en leklucht is.

 

Last modified on vrijdag, 04 juni 2021 20:55
donderdag, 06 mei 2021 05:10

SKOV Farmonline+, verzamelen van data.

Written by

SKOV Farmonline+, verzamelen van data.

Vleeskuikenbedrijven met verschillende vestigingen hebben de mogelijkheid om data ter verzamelen om zo een compleet overzicht van hun bedrijven te krijgen. Hiermee zijn ze in staat hun bedrijven verder te ontwikkelen. Zowel de huidige gegevens als de gegevens over een langere termijn kunnen in een oogopslag bekeken worden. Hiermee krijgt men een beeld van de productieprocessen.

SKOV Farmonline+ geeft een compleet overzicht van een bedrijf. Dit om met deze gegevens in de toekomst te kunnen sturen. De productieresultaten kunnen per bedrijf of per diergroep met elkaar vergeleken worden. SKOV Farmonline+ geeft ook een overzicht welk bedrijf de beste resultaten haalt. De verzamelde data kan gebruikt worden om de resultaten in andere bedrijven te optimaliseren. Er is ook een mogelijkheid om data te exporteren en te delen met bijvoorbeeld voerfabrieken of dierenartsen.

Last modified on dinsdag, 01 juni 2021 21:34
donderdag, 15 april 2021 11:38

Nieuwe website Philipsen Elektrotechniek b.v.

Written by

Momenteel zijn wij bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website.
Over een paar maanden hopen we deze website gereed te hebben.

Last modified on dinsdag, 01 juni 2021 21:34