productbesturingbewaking1

SKOV’s productiecomputers kunnen gebruikt worden voor registratie en sturing van voeren wateropname. Met behulp van electronische dierwegers kan het diergewicht continu gemeten worden. Met behulp van tijdklokken en dimmers kan het licht in de stal geregeld worden. Het aantal dieren en uitval kan in de computer ingegeven worden. Met al deze gegevens berekend de computer belangrijke productiekengetallen. De gegevens worden voor meerdere productiekoppels in de computer opgeslagen.

DOL 95 Broiler productiecomputer

De DOL 95 productiecomputer voor vleeskuikens heeft een flexibele en effectieve voersturing. De computer heeft een weeg- en mengprogramma voor 5 componenten en de opname van de diverse componenten wordt uitgebreid geregistreerd. Met behulp van een 2-tal electronische dierwegers wordt het gewicht en de groei bepaald. De computer stuurt het licht en het water en registreert de inhoud in de silo. De DOL 95 kan gegevens opslaan van zes koppels vleeskuikens.

DOL 95 Breeder productiecomputer

De DOL 95 Breeder is een productiecomputer voor ouderdieren. De DOL 95 Breedercomputer heeft dezelfde functionaliteit en biedt dezelfde mogelijkheden als de DOL 95 Broilercomputer, maar hij bevat ook functies die speciaal worden gebruikt bij ouderdieren. De belangrijkste functie hiervoor is de restrictieve voedering voor hanen en hennen afzonderlijk.

DOL 96 weegcomputer

De DOL 96 is een dierweegcomputer voor pluimveestallen. De DOL 96 is verkrijgbaar in drie uitvoeringen voor resp. twee, vier en acht