Menglijn diervoeder industrie.
User interface besturing van een menglijn in de pet food industrie.
Demo waterwerken
User interface water behandelings installatie
Demo fabriek
User interface vulinstallatie vracht auto's
Demo ketelhuis
User interface besturing ketelhuis
Demo luchtbehandeling
User interface luchtbehandelings installatie
Demo leerlooierij
User interface besturing leerlooierij
Voorbeeld SMS alarmen
Reliance kan alarmen per sms of mail versturen

 

 

Als SCADA/HMI pakket passen wij de Reliance software toe. Reliance SCADA/HMI is een professionele ontwikkeltool voor het ontwerpen van applicaties voor het monitoren en besturen van industriele processen en gebouwautomatisering. Het resultaat is een visualizatie die kan worden weergegeven op een PC, het WEB, een tablet of een smartphone.

 

 

 

 

 

Sinds 1997 wordt het Reliance SCADA systeem toegepast in duizenden processen om een proces te monitoren en te besturen. Data wordt verkregen van PLC of telemetry systemen, gelogd in de database, en gepresenteerd aan de eindgebruiker in een grafische vorm. (tekeningen, lijsten en tabellen ect.) Via de Reliance web client kunnen de gegevens over het internet gepresenteerd worden. De Reliance 4 smart client kan gebruikt worden om de data weer te geven op een smarthone die draait op Android, iOS, Windows Phone of Blackberry OS.