Skov A/G

SKOV is specialist in klimaatbeheersing en productiebewaking voor de intensieve veehouderij. SKOV ontwikkelt, produceert en verkoopt ventilatiesystemen, luchtwassers en productiebewaking. SKOV levert al meer dan 35 jaar over de hele wereld ventilatiesystemen en componenten voor de landbouw. Ventilatiesystemen van SKOV bieden pluimvee en varkens een gezond stalklimaat en optimale omstandigheden voor welzijn en groei.

Wereldwijd

SKOV Ventilatie
SKOV’s ventilatiesystemen worden wereldwijd in duizenden varkensstallen en pluimveestallen toegepast. De ventilatiesystemen zijn grondig getest en betrouwbaar. Ze zijn ontworpen voor een laag energieverbruik en zijn ook effectief onder extreme weersomstandigheden met grote temperatuurschommelingen.

SKOV – klimaat voor groei
Een gezond klimaat voor de dieren is belangrijk voor goede productieresultaten. Wij creëren een klimaat voor groei voor al onze klanten wereldwijd.

Innovatie
SKOV heeft de beste en meest doordachte ventilatiesystemen ter wereld. Een aanzienlijk deel van onze omzet wordt besteed aan productontwikkeling, zowel aan innovatie als aan verbetering van bestaande systemen en componenten. Het nauwe en regelmatige contact met onze klanten en partners is hierbij van groot belang. Alle oplossingen worden getest tot in de kleinste details, in de klimaten waar ze gebruikt zullen gaan worden.

Totaaloplossingen
SKOV heeft medewerkers welke gespecialiseerd zijn in de diverse diersoorten en ventilatietechniek. SKOV levert totaalsystemen waarbij de dienstverlening verder gaat dan allen maar het leveren van de componenten. Wij adviseren bij de keuze van het systeem en verzorgen de dimensionering. Daarnaast leveren wij montagetekeningen, bekabelingsplannen en afregelprocedures. Als laatste verzorgen wij ook de instructie over hoe het systeem te gebruiken is bij de diverse diergroepen. Op deze manier worden onze systemen op maat geleverd voor onze klanten.